ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com
Предишни новини

Фирма "Планекс Билд"ЕООД, предприема мерки срещу COVID 19
16/03/2020

По повод COVID-19 и възникналото извънредно положение, фирма „Планекс Билд“ ЕООД, като социално отговорна компания, предприема въвеждането на всички необходими предпазни мерки за опазване здравето, както на своите служители така и на всички лица с които работим. Прилагат се засилени мероприятия по дезинфекция и почистване на всички наши обекти и работни помещения. Всеки наш служител е снабден с лични предпазни средства и надлежно инструктиран как да спазва висока лична хигиена.