ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

Жилищен комплекс "Mia Residence"
 
 •  Инвеститор: Пламмат ООД
 •  Местоположение: гр. София, ж.к. Младост 1А, ул.
 •  Срок на завършване:
 •  Участие на Планекс в проекта: Главен изпълнител
 •  Обхват на изпълнение:
  Kонструктивни работи
  Архитектурни работи
  Сградни съоръжения и инсталации
  Външни връзки
  Вертикална планировка
 •  Технически показатели:
  РЗП 6508,2 кв.м.
  Брой сгради 1+1 подземен паркинг
  Жилищна част 42 апартамента + 18 ателиета
  Обществено обслужване 2 магазина + 4 офиса + 3 склада
  Паркинг 75 паркоместа (68 в сутерен, 7 на терен)
 •  Етапи на строителство:
Към списък с проекти
Сградата е проектирана с един сутерен, партерен етаж, един офисен етаж и седем жилищни етажа. За офисния етаж е осигурен самостоятелен вход.
В партера са проектирани един магазин с лице към ул."Анна Ахматова" и склад към вътрешния двор. Складът е свързан с офисния етаж чрез самостоятелна вътрешна стълба, като в него ще се съхраняват негорими материали в горима опаковка. Проектирани са две зони на складиране - на европалети и стелажи. Обслужването им ще става с ръчни колички. Проектирани са битови помещения за персонала и стая за почивка. В склада ще работят само мъже. Стоката ще се доставя от бусове. В офисния етаж част от пространството е решено като отворено, а в останалата част са предвидени, кабинети, заседателни зали и обслужващи помещения. Към югоизток и северозапад е предвидена озеленена покривна тераса.
Жилищата са разположени от кота +3,50 до кота +24,10, като функционалното обособяване на обектите и тяхната големина са съобразени със заданието на Възложителя. Проектирани с адва отделни жилищни входа.
Жилищата (42бр. апартаменти и 18бр. ателиета) отговарят на желанията на Възложителя и са съобразени със съвременните архитектурни и нормативни изисквания. Обособени са две основни функционални групи:
 • група за дневно пребиваване, в която са предвидени входно преддверие, тоалетна за посетители, дневна-столова и кухня/кухненски бокс.
 • група за отдих, в която са предвидени спални помещения и баня.
Към дневните и част от спалните са предвидени балкони и лоджии.
В сутерена са проектирани 68 паркоместа, достъпни чрез еднолентова рампа.
Част от паркоместата са предвидени за паркиране на две нива с хидравлична система, осигурена инсталационно в проекта по част електро. В сутерена са разположени мазетата и нужните технически и обслужващи помещения за сградата.
Изложението на отделните помещения и естествената им осветеност и вентилация позволяват поддържането на необходимите санитарно-хигиенни условия за обитаване и труд.
Достъпът до жилищните етажи е посредством две стълбищни клетки и два асансьора.