ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com
Вашите Лични Данни

 

„ПЛАНЕКС БИЛД”ООД ще бъде известнa като "контролер" на личните данни, които ни предоставяте.

Събираме само основни данни които [НЕ] включват специални видове информация и информация, базирана на местоположението. 

Защо Имаме Нужда от Информацията Ви?
Трябва да познаваме тези данни, за да Ви предоставим [ПРОДУКТ/УСЛУГА/ИМОТ]. Ние няма да събираме никакви лични данни от вас, от които не се нуждаем, за да предоставяме тези услуги пред вас и която вече не е вече изисквана от българското законодателство.

Какво Правим с Информацията Ви?
Всички лични данни, които обработваме, се обработват от нашия персонал. Въпреки това, за целите на ИТ хостинг част от тази информация се намира на сървъри в Европейския съюз, собственост на jump.bg, чиято политика за поверителност може да се намери тук - www.jump.bg. Поддръжката се извършва от design.bg. Никакви други страни нямат достъп до вашите лични данни, освен ако законът не им позволи да имат такъв.

Разполагаме с Политика за защита на данните, за да контролираме ефективната и сигурна обработка на вашите лични данни. Повече информация за това можете да намерите на нашия уебсайт и на нашия физически адрес – www.planexbuild.com и град София ул.”Невестина скала” № 18.

Колко Дълго Пазим Информацията Ви?
Вашата информация ще бъде съхранявана при нас, докато не ни уведомите, че вече не искате да получаваме достъп до тази информация. 

Какви са Вашите Права?
Ако в даден момент смятате, че информацията, която обработваме за Вас, е неправилна, Вие можете да поискате да видите тази информация и дори да я поправите или изтриете. Ако искате да подадете жалба относно начина, по който сме обработили личните ви данни, можете да се свържете с нашето лице, отговорно за защитата на данните.

Ако не сте доволни от действията ни и смятате, че обработваме личните ви данни незаконно, можете да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Отговорното лице за поверителността на данните ви е Албена Борисова и можете да се свържете на a.borisova@planexbuild.com.