ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com
Проучване и консултации

  • Проучване на възможностите за застрояване, осигуряване на инженерна инфраструктура – пътни връзки, захранване с електроенергия, вода, газ, пара, канализация, телефони;
  • Генерални схеми на проекта;
  • Информация за доставчици и изпълнители за строителството при избор на технология за изпълнението му;