ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

Изграждане на социална инфаструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище
 
 •  Инвеститор: Община Търговище по ОП Регионално развитие 2007 – 2013 г.
 •  Местоположение: Град Търговище, кв. Запад – 3.
 •  Срок на завършване: 31.08.2013 г.
 •  Участие на Планекс в проекта: Главен изпълнител.
 •  Обхват на изпълнение:
  Конструктивни работи
  Архитектурни работи
  Сградни съоръжения и инсталации
  Вертикална планировка
  Благоустрояване
 •  Технически показатели:
  РЗП: ЦНСТ А 672.00 кв.м.
  РЗП: ЦНСТ В 526.54 кв.м
  Брой сгради: 2
  маста за паркиране: 2
 •  Етапи на строителство:
Към списък с проекти
Центърът за настаняване от семеен тип включва две сгради: „ЦНСТ А” и „ЦНСТ В”.
Къщите са проектирани като достъпни за деца с увреждания. Дворните пространства са облагородени. Обособени са по едно място за паркиране за всяка къща, пространства за игра и занимания – свързани с алейна мрежа.
Сградите са с монолитна стоманобетонна скелетно-гредова конструкция. Покривните конструкции са от смесен тип: стоманобетонна конструкция и дървена конструкция;  стоманобетонна конструкция и метална конструкция.
В архитектурния образ на сградите е търсено хармоничното им вписване в съществуващата среда на жилищния район, застроен през последните 30 години с високи жилищни сгради и обществени сгради. За изпълнението на сградите са използвани съвременни материали с високо качество.