ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

Палмс Меркюр Казино
 
 •  Инвеститор: Палмс Меркюр Казино АД
 •  Местоположение: гр. София, Мега Мол Люлин
 •  Срок на завършване: януари, 2015 год.
 •  Участие на Планекс в проекта: Главен Изпълнител
 •  Обхват на изпълнение:
 •  Технически показатели:
  РЗП 470.00
 •  Етапи на строителство:
  Завършен януари, 2015
Към списък с проекти
Вътрешно преустройство на обект: игрална зала за хазартни игри в Мега Мол Люлин.