ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

ОДЗ 61 "Шарено петле"
 
  •  Инвеститор: ПИ ЕС ПИ ЕООД
  •  Местоположение: гр. София 1574, район „Слатина“, ул „Камчия“ № 1
  •  Срок на завършване:
  •  Участие на Планекс в проекта: Главен Изпълнител
  •  Обхват на изпълнение:
  •  Технически показатели:
  •  Етапи на строителство:
    ЗАВЪРШЕН
Към списък с проекти
Пристройката е предвидена за целодневно обслужване на четири групи от по 25 деца от 3 до 7 години. Групите са по две на етаж, като помещенията в отделните функционални зони са проектирани при спазване на необходимите площи и обемни показатели, оборудвани за хора с увреждания, като е осигурена и непосредствена зрителна връзка между санитарните възли, съблекални и занимални. Конструктивната схема е монолитна стоманобетонова сграда – пристройка на два етажа. Обектът се състои от партерен етаж, който е понижен в зоната на салона, втори етаж и неизползваем плосък покрив.