ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

Експериментариум и посетителски център в София Тех Парк
 
 •  Инвеститор: София Тех Парк АД
 •  Местоположение: гр. София, бул.
 •  Срок на завършване: 2015
 •  Участие на Планекс в проекта: Главен изпълнител в Обединение Експо Тех Парк ДЗЗД
 •  Обхват на изпълнение:
 •  Технически показатели:
  РЗП 3787 кв. м
 •  Етапи на строителство:
  ЗАВЪРШЕН
Към списък с проекти

Партньори в обединението "Експо Тех Парк" са Планекс ООД, Трейс Груп Холд АД и Иво Петров Архитекти ООД. Проектът включва инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост". Обектът е със стратегическо местоположение в Научно-технологичния парк и има функция на входно разпределителен център за целия комплекс.

Сградата на Експериментариума ще има ЗП от 415 м2, РЗП 3787 м2, а покривната площ е 1330 м2. Към нея ще бъде изграден пешеходен мост, който ще осъществява връзката с бул. "Цариградско шосе".  Дължината на моста е около 126.50 м, ширината му – 8 м. Мостът ще бъде изпълнен със стоманобетонова конструкция – монолитно изпълнение на колони и пилоти и предварително напрегнати греди. Финишното подово покритие ще е ДЕКИНГ.

Експериментариумът е разположен в богато озеленена паркова среда между "Цариградско шосе" и вътрешността на "София Тех парк".

Основният обем на сградата е повдигнат седем метра над терена на колонада. Основният вход за посетители е на ниво +7.47 откъм южната фасада, в оста на пешеходния мост.

Проект „Научно-технологичен парк“ се изпълнява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.