ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com

Национална програма за енергийна ефективност
 
 •  Инвеститор: Община Радомир
 •  Местоположение: гр. Радомир
 •  Срок на завършване: октомври 2018
 •  Участие на Планекс в проекта: Главен изпълнител
 •  Обхват на изпълнение:
  Саниране по ЕЕ
 •  Технически показатели:
  РЗП 9180.00 м²
 •  Етапи на строителство:
  ЗАВЪРШЕН
Към списък с проекти
Изпълнение на инженеринг - проектиране и обновяване
 на обект в гр. Радомир по Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
 Сградата се състои от една жилищна секция  с
петнадесет етажа, подземен сутеренен 
и един полуподземен етаж. Поставяне на топлоизолация
на всички фасадни стени, хоризонтални и вертикални
противопожарни ивици, хидроизолация и
цялостно отремонтиране на всички елементи по покрива,
 подмяна на дограмата и изграждане на нови
парапети по балконите.